figuur figuur figuur figuur figuur figuur

Goudhaantje Vught..

figuur
Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Het Goudhaantje is het steunen van projecten en activiteiten van kunst, folklore, natuur, sport, cultuur ten behoeve van de jeugd woonachtig binnen de huidige grenzen van de gemeente Vught , alsmede het doen van uitkeringen aan instellingen met een Anbi-status op het gebied van activiteiten van kunst, folklore, natuur, sport, cultuur ten behoeve van de jeugd woonachtig binnen de huidige grenzen van de gemeente Vught.

Bestuursleden:
Voorzitter : Jan Jonkergouw
Penningmeester: Jozef Kok
Secretaris : Daan Schapendonk
SonInfo 2014..2020